Congressman: Shen Yun ‘Inspiring, It Was Magic’

January 18, 2017