search icon

G. Ph. Telemann: Suite in D Major for Viola Da Gamba and Orchestra TWV 55: D6

Solo: Krzysztof Firlus – viola da gamba

00:00 Ouverture
04:50 La trompette
06:55 Sarabande
11:55 Rondeau
12:50 Bourrée
14:40 Courante – Double
17:50 Gigue

{oh!} Orkiestra
Martyna Pastuszka – leader

Katowice, 11.09.2014, Pałac Młodzieży/Palace of Youth

{oh!} Orkiestra Historyczna:
Martyna Pastuszka – koncertmistrz/concertmaster , Marieke Bouche, Klaudia Matlak – I skrzypce/violin
Małgorzata Malke, Agnieszka Krawczyk, Seojin Kim – II skrzypce/violin
Dymitr Olszewski – altówka/viola
Bartosz Kokosza – wiolonczela/cello
Michał Bąk – kontrabas/doublebass
Marcin Świątkiewicz – klawesyn/harpsichord
Marek Pilch – pozytyw/organs
Jan Čižmař – lutnia/lute
Krzysztof Firlus – viola da gamba

https://orkiestrahistoryczna.pl/

audio: Michał Paduch paduchmichał@gmail.com
video: produktownia.com

Caption Credit:
Orkiestra Historyczna – https://www.youtube.com/c/OrkiestraHistoryczna

_

Follow EpochTV on social media:

Twitter: https://twitter.com/EpochTVus
Rumble: https://rumble.com/c/EpochTV
Truth Social: https://truthsocial.com/@EpochTV

Gettr: https://gettr.com/user/epochtv
Facebook: https://www.facebook.com/EpochTVus
Gab: https://gab.com/EpochTV
Telegram: https://t.me/EpochTV

* Click the “Save” button below the video and you can watch it later on “My List.”

Read More
Videos (1)
Popular